ORDFÖRANDE

Yvonne Nyman

E-post: ordforande@danzvett.se

SEKRETERARE

Malin Ekdahl

E-post: sekreterare@danzvett.se

KASSÖR

John Nyman

E-post: kassor@danzvett.se

VALBEREDNING

Jan-Erik Baron (sammankallande)

Carina Pettersson

Boris Jönsson

valberedning@danzvett.se

Styrelsen 2022

LEDARMÖTER


Vice ordförande


Petter Adolfsson

E-post: viceordforande@danzvett.se

Jesper Andersson

Maria Dahlström

Sanna Bewernick


SUPPLEANTER

Lars Gigård

Helena Bergnehr

Lena Johansson

REVISORER

Leif Rosander

Göran Petersson

Lennart Cederlöv (suppleant)