ORDFÖRANDE

Yvonne Nyman

E-post: ordforande@danzvett.se

SEKRETERARE

Malin Wall

E-post: sekreterare@danzvett.se

KASSÖR

John Nyman

E-post: kassor@danzvett.se

VALBEREDNING

Jan-Erik Baron (sammankallande

Carina Pettersson

Styrelsen 2021

SUPPLEANTER

Lars Gigård (eventgruppen)

Malin Ekdal (marknadsgruppen)

Veronika Forss (utbildning- och tävlingsgruppen)

STYRELSELEDARMÖTER


Vice ordförande


Petter Adolfsson

E-post: viceordforande@danzvett.se


Utbildnings- och tävlingsgruppen

Jesper Andersson

E-post: utbildning@danzvett.se


Eventgruppen

Jeanette Erlandsson

E-post: event@danzvett.se


Marknadsgruppen

Maria Dahlström

E-post: marknad@danzvett.se


REVISORER

Leif Rosander

Göran Petersson

Lennart Cederlöv (suppleant)