Vett och etikett

Vett och etikett

När man dansar finns det lite vett och etikett man bör känna till, det mesta ger sig själv om man har lite sunt förnuft, men för att underlätta kommer här lite små tips om hur du bör bete dig på dansgolvet.

 

Generellt
Både tjejer och killar kan bjuda upp! 

När du blir uppbjuden bör du tacka ja! Om du är trött kan du säga att du är trött men gärna tar dansen lite senare. Om du sagt att ni ska dansa senare se till att så blir fallet och bjud upp personen när tillfälle ges efter du vilat färdigt. 

Normalt dansar man två låtar. Det hör till god sed att dansa två danser och kan anses oartigt att tacka för sig tidigare. 

På dansgolvet: Säg inte till din partner att han/hon gör fel om inte han/hon efterfrågat kommentarer, folk kan ta mycket illa upp av oönskad kritik. I träningslokalen däremot, kan man både ge och ta konstruktiv kritik. 

Visa hänsyn mot din danspartner och andra dansare på dansgolvet. Se dig omkring och försök undvik krockar så gott det går. Om du krockat, se hur allvarligt det var för den du krockat med, om det inte var så farligt att han/hon fortsätter dansa räcker det ofta att man ber om ursäkt i farten. Använd tydligt kroppsspråk för din ursäkt då ljudnivån ofta är hög. Det är förarnas ansvar att se till att krockar inte uppstår, att man inte för följaren så att hon dansar in i ett annat par t.ex.

Anpassa storleken på rörelserna efter hur mycket plats det finns på dansgolvet, är det mycket folk så undvik stora yviga rörelser. 

Att bli sparkad på fotknölarna eller smalbenet är bland de jobbigare "krockarna" och den vanligaste anledningen till att man inte kan fortsätta dansa efter en krock. Detta kan man aktivt undvika genom att hålla fötterna nära golvet då det gör mycket mindre ont att få en spark på foten än på fotknölarna. När man ska göra sparkar i tex. en charleston kan man sparka längs med golvet för att undvika detta.

 

Tips till förare
Som förare ska man överraska sin följare men samtidigt är även din uppgift att få hen att se bra ut. Om du märker att hen inte hänger med på en tur bör du ge hen en chans till, men om den inte funkar andra gången så undvik den turen när du dansar med hen till dess att hen lärt sig den om hen inte ber dig att visa den igen.

Ge följaren utrymme. Olika turer ger följaren olika mycket möjlighet att stila och göra variationer, få henne att synas på dansgolvet! 

Gör hellre enkla turer du klarar av bra än turer som ligger över din förmåga.

 

Tips till följare
Även om det är föraren som (för det mesta) bestämmer vilka turer ni ska göra finns det utrymme för variationer för dig som följare som gör att du kan lägga din egen prägel på dansen vilket de flesta förare uppskattar. Tänk på att när du dansar med en mindre van förare kan variationer förvirra föraren, känn efter vad som funkar och lägg dig på en nivå som föraren hänger med på.

Håller inte föraren takten är det hens takt du ska följa och inte musikens om hen inte sagt något annat.

 

Avancerade turer
Dippar är ok på ett socialt dansgolv om båda parter är med på det. Mer avancerade dippar bör man endast göra med en partner som man känner mycket väl och har tränat in dippen med. Dippar av följaren bör göras på ett sådant sätt att följarens rygg är rak och har stöd av föraren för att inte riskera skada följarens rygg.

Kast och Lyft bör helt undvikas på sociala dansgolv på grund av risken att något annat par på dansgolvet kan bli skadade! Kast och lyft är framförallt avsett för uppvisningar.

Mindre "skutt" som inte direkt är kast eller lyft kan vara ok på ett socialt dansgolv. Ett sådant är tex slip-out-hopp från sluten position (en slip-out där följaren gör ett litet hopp ut med hjälp lite hjälp från föraren) som är tillåtet om inget annat danspar finns i närheten samt att den man dansar med känner till och tycker det är ok att göra turen. 

Socialt dansgolv som nämns ovan räknas dansgolv avsett för dans där det dansar fler än ett par. Detta innebär att om man är ett par på ett dansgolv är det ok att göra en del hopp och kast men endast om båda är med på det och har lärt sig turerna under kontrollerade former, samt att man håller stort avstånd till eventuell publik eller folk som står bredvid dansgolvet och genast slutar när det kommer in fler par på dansgolvet. 

Dessa riktlinjer är till för att alla ska trivas på dansgolvet. Undrar du över något eller vill diskutera, vänd dig till din ledare.